Danh sách Blog của Tôi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Biệt Ly

Sáng nay trở về với mẹ
Quê mình xám ngắt màu tang
Xuân vàng mai không xòe nụ
Hư vô nát ruỗng cõi lòng

Cố nén thật nhiều vẫn khóc
Biệt li vốn dĩ đâu quen
Lần cuối bởi là vĩnh viễn
Ngàn xa một khúc ruột lìa

Cúi đầu nói lời tạ tội
Hương bay thoảng một góc trời
Mẹ ơi khi nào có nhớ
Trần gian con mãi là con

27.01.2017