Danh sách Blog của Tôi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Xa Tình Chưa Lớn


Đã biết rằng em rồi cũng đi
Chẳng giữ cho nhau mộng ước gì
Mai kia hoa héo xuân tàn sớm
Vài vết hương thừa chẳng sá chi
Nguyện được quên mau trong phút chốc
Xa tình chưa lớn dấu xuân thì
Cùng mọi niềm yêu và nỗi nhớ
Để mãi sau này khỏi nghĩ suy

31.01.2016